ประวัติความเป็นมา
ประวัติความเป็นมา
 

ความเป็นมาของมูลนิธินักอ่านบ้านนา

 

แรงบันดาลใจ

 

            มูลนิธินักอ่านบ้านนาวิวัฒน์มาจากโครงการส่งเสริมการอ่านที่อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก  โครงการนี้มีที่มาจากผู้ที่เคยมีถิ่นฐานบ้านเดิมอยู่ในอำเภอบ้านนาเห็นพ้องต้องกันว่า เราควรหาทางทดแทนคุณแผ่นดิน  เรามองว่าการเสริมสร้างภูมิปัญญาให้คนรุ่นหลังเป็นทางทดแทนคุณแผ่นที่เหมาะสมที่สุด  เนื่องจากการอ่านเป็นการเสริมสร้างภูมิปัญญาที่ดีที่สุดอย่างหนึ่ง เราจึงร่วมมือกันริเริ่มโครงการทดแทนคุณแผ่นดินด้วยการส่งเสริมการอ่านที่บ้านเกิดของเราเป็นแห่งแรก

การดำเนินงาน

            เราเริ่มต้นด้วยการช่วยกันหาทุนและหนังสือไปให้นักเรียนชั้นประถมในอำเภอบ้านนาอ่านเพื่อชิงทุนการศึกษาเมื่อปีการศึกษา 2549  เราทำกิจกรรมนำร่องนั้นอีกครั้งเมื่อปีการศึกษา 2550  เนื่องจากผลที่ออกมาเป็นที่น่าพอใจ เราจึงได้ร่วมกันก่อตั้งมูลนิธิขึ้นชื่อ มูลนิธินักอ่านบ้านนาด้วยเงินบริจาคก้อนแรกจำนวน 5 แสนบาทของ ดร. ไสว บุญมา เมื่อเดือนมิถุนายน 2551

เงินจำนวนนั้นเป็นรายได้จากการเขียนหนังสือและบทความตามหน้าหนังสือพิมพ์และนิตยสารของ ดร. ไสว บุญมา ซึ่งให้คำมั่นสัญญาว่าจะนำรายได้ดังกล่าวมาบริจาคให้ทุกปี  นอกจากนั้น มูลธินิฯ จะเปิดให้กัลยาณมิตรบริจาคสมทบด้วย

            งานเบื้องต้นของมูลนิธิฯ ได้แก่การสนับสนุนให้โรงเรียนชั้นประถมศึกษาของรัฐบาลในอำเภอบ้านนาจำนวน 35 แห่งจัดแข่งขันนักอ่านขึ้นปีละหนึ่งครั้งโดยทางมูลนิธิฯ จัดหาหนังสือ ทุนการศึกษา รางวัลและค่าใช้จ่ายมาให้ทั้งหมด

นอกจากหนังสือที่ใช้ในการประกวดนักอ่านแล้ว มูลนิธิฯ จะพยายามจัดหาหนังสือที่เหมาะสมกับนักเรียนชั้นประถมไปให้โรงเรียนในโครงการด้วย

 

ความหวัง

            เราหวังว่าถ้าการส่งเสริมการอ่านภาษาไทยได้ผลตามที่เราคาดหมาย เราจะขยายไปปูฐานความแตกฉานด้านภาษาอังกฤษและภาษาคอมพิวเตอร์เนื่องจากเราเห็นว่าการรู้ 3 ภาษานี้อย่างดีมีความสำคัญยิ่งในโลกยุคใหม่  เราหวังด้วยว่าถ้ามูลนิธิฯ ประสบความสำเร็จ เราจะขยายให้ครอบคลุมพื้นที่กว้างขึ้นและจะมีผู้อื่นนำแนวคิดไปทำในท้องถิ่นของตน  หลังจากส่งเสริมกิจกรรมด้านการอ่านได้พอสมควรแล้ว มูลนิธิฯ จะพิจารณาขยายกรอบงานเพื่อส่งเสริมกิจกรรมด้านอื่นของนักเรียนในโครงการด้วย

เว็บตรง